Marktonderzoek

Terreinverkenning is de sleutel naar zakelijk succes in Duitsland. Nedex beschikt over een breed netwerk van specialisten op dit gebied. Laat hen de kenmerken van uw markt onderzoeken. Daarna gaat u aan de slag.

Met een passende formule en goed ondernemerschap kom je een heel eind in de zakenwereld. Maar wie als Nederlandse ondernemer ook “over de grens” succes wil boeken, zal tijd en energie moeten investeren in een goede voorbereiding. Een goede voorbereiding bespaart – op de lange termijn – tijd en geld. Elementaire voorwaarde hiertoe is een grondige verkenning van de markt.

Kennis van de markt is één van de essentiële elementen van marketing en de eerste stap die voorafgaat aan elke bedrijfsmatige beslissing. Marktonderzoek op relatief onbekend terrein is voor een onderneming van grote betekenis. De marketinginformatie die voortvloeit uit marktonderzoek in Duitsland kan worden gebruikt om richting te geven aan toekomstig ondernemingsbeleid.

Door onderzoek naar de kansen voor uw product of dienstverlening in Duitsland wordt u op de hoogte gebracht van de relevante marktstructuren en ontwikkelingen in de markt. Marktonderzoek is gericht op de eigenschappen van de markt en verzamelt onder andere gegevens over doelgroep, distributiekanalen en mededingers. Vóór het begin van een marktanalyse worden de individueel te beantwoorden vragen bepaald, om op die manier zo veel mogelijk relevante en noodzakelijke informatie te verkrijgen.

Een goede analyse van de markt is de eerste stap naar succes. De Firma Nedex beschikt over een breed netwerk van specialisten op dit gebied. U kunt daarom uw individueel marktonderzoek uitbesteden. Een van onze partners onderzoekt voor u de kenmerken van de te bewerken markt in Duitsland, om op basis hiervan een beoordeling van de kansen en risico’s te kunnen leveren. Het uiteindelijke verslag is praktijkgericht en eindigt met een advies aangaande de strategische bewerking van de markt en de communicatie met de Duitse klant.

Pas dan gaat u met succes aan de slag!