Nederlands-Duitse Businessacademie

Met een passende formule en goed ondernemerschap kom je een heel eind in de zakenwereld. Maar wie als Nederlandse ondernemer ook “over de grens” succes wil boeken, zal tijd en energie moeten investeren in een goede voorbereiding. Een goed begrip van de specifieke Duitse handelsregels en -wetten, maar ook respect voor de vaak iets andere omgangsvormen zijn dan ook de basis voor duurzaam zakelijk succes in Duitsland.

De succesfactoren van het zakendoen met Duitsland komen aan bod tijdens een serie lezingen, workshops en seminars van de Nederlands-Duitse Businessacademie. Hier wijzen juristen, fiscalisten en andere Duitsland-Experts Nederlandse ondernemers op de valkuilen die zich kunnen voordoen bij het oprichten van een vestiging in Duitsland, bij het aantrekken en opzeggen van personeel, met handelsagenten, belastingen en verzekeringen.

De sessies die deze Businessacademie voor het Nederlandse bedrijfsleven organiseert, zijn bij uitstek praktijkgericht en bieden het complete verhaal over de kunst van het zakendoen met Duitsland.